106 години от смъртта на Христо Конкилев

Христо Колчев Конкилев е роден през 1848 година в Габрово. Още от ранно детство той остава без баща. Учил в Габровското училище, а след него една година в Робърт Колеж. През 1872 година открива работилница за гайтан в Габрово. Ненавиждащ поробителите, той и Христо Топузанов, заедно с няколко будни младежи от града основават тайна комитетска организация, от която през май 1875 година излиза четата на Цанко Дюстабанов. В освободителната война той е опълченец. След освобождението многократно е народен представител, три пъти е избиран за кмет на Габрово. Наред с активната си обществена дейност, Христо Конкилев поддържа и разширява предприятието си за производство на гайтани. За постигане на успехите му, заслуга има и отличното владеене на чужди езици. Участва в основаването на английската камгарна предачница на Иван К. Калпазанов през 1887 година. По-късно, заедно с братовия си син Петър Ив. Конкилев образува събирателно дружество „Троица“ за производство на прежди, гайтани и шаяци през 1901 година.
Христо К. Конкилев умира на 23 ноември 1912 година.