136 години от основаването на първа княжеска придворна фабрика за производство на шаяци, сукна и гайтани

Мястото за своята фабрика Иван Колчев Калпазанов избира до р. Янтра, близо до с. Бичкиня, отдалечено на 3 км. от града. Построяването на фабриката довежда до големи неприятности. Габровските занаятчии, страхувайки се, че непознатите за тях машини ще доведат до накърняване на техните интереси, непрекъснато се подиграват на Калпазанов и настройват жителите на града против него. Само силната воля и предприемчивият му дух му помагат да поведе Габрово от дребното занаятчийство към индустриално производство. Строителството се извършва само за 9 месеца. Откриването на фабриката се извършва в деня на Коледните заговезни – 13.11.1882г. по много тържествен начин в присъствието на хиляди хора. През целия ден машините влачели и прели вълна в цветовете на българския трикольор, а цялата вътрешност на фабриката била драпирана с вълнени платове в същите цветове. Всички бързали да видят как може да се преде без хурка и чекрък. През 1884г. фабриката е посетена от княз Александър Батенберг. Благоволението на княза и царския двор повлияли положително на бъдещата работа.
През цялото време на съществуване на фабриката до 1947г. тя остава водеща в българското вълненотекстилно производство.