СЪЗДАВАНЕ

Интерактивният музей на индустрията Габрово е част от целенасочените усилия на Община Габрово да надгражда и развива културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура.

С безвъзмездно европейско финансиране на стойност над 6 милиона лева, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма Регионално развитие, в периода 2012 – 2013 г. бяха изпълнени интегрирани инвестиции в най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство – Архитектурно-етнографски комплекс Етъра, Архитектурно-исторически резерват Боженци и Дечкова къща, както и бе обособена бившата сграда на Регионалния исторически музей в иновативна и динамична музейна атракция, представяща развитието на Габрово като индустриален център.

Паралелно с изпълнението на проекта за реконструкция на сградата и доставка на технологичното оборудване, 15 млади мъже и жени от Габрово преминаха специализирани обучения по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма”, с което бе създадена ресурсната обезпеченост от квалифициран музеен персонал.

Интерактивен музей на индустрията Габрово бе официално открит на 21 март 2014 г. с тематична конференция, автентични възстановки от народния календар, посещение на музея и вечерна 3D прожекция на фасадата, които отбелязаха успешното приключване на интегрирания проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура.

„Инвестицията за интерактивен музей е много важна, създадена с изключителни усилия и труд. Това, което може да се види, наистина ще впечатли посетителите, защото е уникално по своя характер“, коментира кметът на Габрово госпожа Таня Христова.

„Сградата предлага атрактивен разказ за развитието на Габрово в индустриален център. Надявам се габровци и гостите на града да оценят и опазят реализираното по проекта, защото в дългосрочен план то ще умножи потока от туристи. Вярвам, че туризмът е водеща световна индустрия, която гарантира приходи, работни места и постигане на устойчиво развитие на регионите“, каза още Христова в деня на откриването на музея.