80 години от смъртта на Илия Илев Недков

Posted

Роден през 1875 година в семейството на известен бичкински род. Семейството е многолюдно – трима братя, две сестри и две починали деца – близнаци. Още от малък започва да чиракува. Учи само две години в начално селско училище. Спестява малко пари и купува място край река Янтра в село Гъзурници. Открива плетачна работилница, но желанието […]

ИЗЛОЖБА „160 ГОДИНИ ГАБРОВО В КАРТИНИ“ – ЧАСТ I

Posted

Цветна, пъстра, ефирна, нежна! Такава е изложбата, която ще бъде открита на 22 септември в двора на Интерактивния музей на индустрията в Габрово. Експозицията представя над 20 картини – дело на малките художници от Школата за приложни изкуства – Ива Пенчева, които с много старание, прецизност и финес, пренасят върху копринени платна емблематични за Габрово […]

160 години Габрово в картини

Posted

“160 години Габрово в картини” е проект на “Школа за приложно изкуство – Ива Пенчева”, финансиран по Програма Култура на Община Габрово. Емблематични за града ни сгради ще се появят първо на коприна, а след това като пъстри арт инсталации в градската среда. Интерактивен музей на индустрията посрещна малките художници от школата. С много настроение […]

146 години от рождението на Пенчо Семов

Posted

Видният български индустриалец Пенчо Семов е роден на 08.10. 1873 година в село Цвятковци, Габровско. Той е създател на модерната индустрия в България, акционер в 28 дружества, между които 22 промишлени предприятия, 4 банки, две застрахователни компании. Акционер е на Българско търговско параходно дружество – Варна и е председател на Управителния му съвет през 1933 […]

138 години от рождението на Христо Метев

Posted

Христо Метев е син на габровския чехлар Метъо Христов. През 1905 година основава плетачна работилница и става собственик на 70 чарка. През 1909 година регистрира еднолична фирма за производство на гайтани и търговия с вълнено-текстилни материали под наименованието „ Плетачна работилница на Христо Метев – Габрово“. Впоследствие, замогнал се основава вълненотекстилна фабрика в село Хаджицонев […]

74 години от смъртта на Пенчо Семов

Posted

Видният български индустриалец Пенчо Семов е роден през 1873 година в село Цвятковци, Габровско. Той е създател на модерната индустрия в България, акционер в 28 дружества, между които 22 промишлени предприятия, 4 банки, две застрахователни компании. Акционер е на Българско търговско параходно дружество – Варна и е председател на Управителния му съвет през 1933 – […]

81 години от смъртта на Васил Карагьозов

Posted

Роден на 14 юни 1856 година в град Търново в заможно търговско семейство, род с известния Стефан Карагьозов, основател на първата в града фабрика за коприна. Едва 15 годишен, завършил училище в родния си град, Васил е изпратен в Европа, където продължава образованието си, изучава немски и френски, търговия и математика. На 21 Септември 1881г., […]