146 години от рождението на Пенчо Семов

Posted

Видният български индустриалец Пенчо Семов е роден на 08.10. 1873 година в село Цвятковци, Габровско. Той е създател на модерната индустрия в България, акционер в 28 дружества, между които 22 промишлени предприятия, 4 банки, две застрахователни компании. Акционер е на Българско търговско параходно дружество – Варна и е председател на Управителния му съвет през 1933 […]

138 години от рождението на Христо Метев

Posted

Христо Метев е син на габровския чехлар Метъо Христов. През 1905 година основава плетачна работилница и става собственик на 70 чарка. През 1909 година регистрира еднолична фирма за производство на гайтани и търговия с вълнено-текстилни материали под наименованието „ Плетачна работилница на Христо Метев – Габрово“. Впоследствие, замогнал се основава вълненотекстилна фабрика в село Хаджицонев […]

74 години от смъртта на Пенчо Семов

Posted

Видният български индустриалец Пенчо Семов е роден през 1873 година в село Цвятковци, Габровско. Той е създател на модерната индустрия в България, акционер в 28 дружества, между които 22 промишлени предприятия, 4 банки, две застрахователни компании. Акционер е на Българско търговско параходно дружество – Варна и е председател на Управителния му съвет през 1933 – […]

81 години от смъртта на Васил Карагьозов

Posted

Роден на 14 юни 1856 година в град Търново в заможно търговско семейство, род с известния Стефан Карагьозов, основател на първата в града фабрика за коприна. Едва 15 годишен, завършил училище в родния си град, Васил е изпратен в Европа, където продължава образованието си, изучава немски и френски, търговия и математика. На 21 Септември 1881г., […]

85 години от смъртта на Иван Хаджиберов

Posted

Иван Иванов Хаджиберов е един от първостроителите на габровската промишленост. Роден през м. Декември 1858г. в Габрово. Прекъсва обучението си до втори клас, работи, а по време на Освободителната война се записва опълченец. През 1885г. е участник в Сръбско-Българската война. Известно време е търговец на хранителни стоки и тютюн. Модернизира старата мелница на баща си […]

Габровските индустриалци и Освобождението

Posted

Иван х. Беров завършва втори клас през 1877г. Тогава по време на Освободителната война се записва опълченец и участва в историческото сражение над Червен бряг, където по случайност не става жертва на ген. Николаевич. След това, отново като опълченец постъпва като кавалерист със собствен кон. След приключване на войната и войнишка служба в първия набор […]

134 години от рождението на Лалю Метев

Posted

Лалю Метев е син на Христо Метев Христов – Чехлар. Той е роден на 28.02.1885 година. След завършване на Априловската гимназия завършва факултет по философия в Загреб, факултет по западна литература в Женева, факултет по Славянска литература в Софийски университет. Главен акционер на банка „Съединение“, собственик на 100 декара земя в Банкя, циментов завод „Лев“ […]

78 години от смъртта на Илия Илев Недков

Posted

Роден през 1875 година в семейството на известен бичкински род. Семейството е многолюдно – трима братя, две сестри и две починали деца – близнаци. Още от малък започва да чиракува. Учи само две години в начално селско училище. Спестява малко пари и купува място край река Янтра в село Гъзурници. Открива плетачна работилница, но желанието […]

57 години от кончината на Димитър Христов Пенчев

Posted

Димитър Пенчев е родом от с. Бойновци. Баща му е първи братовчед на Никола Войновски, подвойвода в четата на Христо Ботев. Завършва само трети клас (сегашен 7 клас). Започва работа при чичо си – чехлар, за чиято дъщеря Райна се жени през 1918г. От 1910 г. се занимава с търговия на памучен, вълнен трикотаж и […]