Настояще

Експозицията тематично представя периода от 1989 г. до днес – разпадане на социалистическия блок и началото на демокрацията, раздържавяване на предприятията и свиването на производството, увеличаване дела на частния сектор спрямо държавния.

Научете как в наши дни, традиционно промишлеността продължава да бъде водещ отрасъл в региона, благодарение на дълбоките традиции, изградената материална база, наличието на технически университет в града и квалифицирана работна сила.

Опознайте съвременните високо-технологични производства на Габрово, ориентирани към развитие на икономика на знанието, внедряване на европейските стандарти за качество, иновации и технологии.