МИСИЯ

Интерактивен музей на индустрията Габрово е създаден с мисията да надгражда културно-туристическия продукт на региона, разкривайки богатството на дълголетни традиции и вдъхновяващо историческо наследство, свързани с индустриалното минало, настояще и бъдеще на града.
Музеят е проектиран по атрактивен и провокатичен начин, за да съхрани, интерпретира, популяризира, развива, възпитава и разпространява местните ресурси сред широк спектър от публики на местно, регионално, национално и световно ниво.

Интерактивният характер на музея разкрива неговия голям потенциал непрекъснато да разширява своя експозиционен фонд, в сътрудничество с местните индустрии и предприятия, с цел да:

Обогати съдържанието на местния културен продукт, присъединявайки се към широка мрежа от съвременни музеи, посветени на нови тематични сегменти.
Отдаде заслужено място на индустриалното наследство на Габрово, подчертавайки естествените му връзки с националните и общоевропейки традиции.
Отговори на съвременните изисквания на публиките, използвайки модерни технологични приложения, нови възприятия и похвати за изследване с активното участие на посетителя.

Заеме активна социална роля в образователния процес, възпитавайки чувство на идентичност, принадлежност, ценност и опознаваемост.
Повиши туристическия интерес целогодишно като част от единна стратегия за културно съживяване и обновление.
Насърчи социалните взаимодействия в обществото, създавайки социална платформа за културно-обществен дебат.