Индустриализация

Експозицията тематично представя периода от края на 19 век до 1944 г. – зараждането на габровската индустрия, развитието на Габрово като важно търговско и занаятчийско средище и налагането на града като просветен център с първото светско новобългарско училище.
Потопете се в едни отминали времена, където румолящите води на реката нашепват стари легенди за изкусни майстори, а калдъмените търговски улички оживяват от глъчката на пъстри дюкянчета, обаятелни търговци и весели минувачи.

Почувствайте магията на габровското стъргало, което разкрива една чудна смесица от колоритен бит, поминък и социални отношения.
Преживейте онази част от историята на Габрово, която дава на страната ни предприемчивия дух на свободните хора, на онези индустриалци – новатори, чието дело отразява стремежът за прогрес на общоевропейско ниво и извежда Габрово като водещ индустриален център.