Сградата на музея

Сградата на Интерактивен музей на индустрията Габрово е обявена за недвижима културна ценност от местно значение през 1986 г.
Построена е през 1893 г. за семеен дом и кантора на габровския търговец Цанко Добрев, а в средата на 20-те години на 20 век е закупена от Българската търговска банка, след което е национализирана от Градския народен съвет. Сградата е използвана от историческия музей в периода 1949 – 2003 г., след което, до 2013 г. остава необитаема.

В оригиналния си вид къщата е била на 3 нива, с полу-масивна конструкция. Фасадното й оформление е богато, с характерни детайли и орнаменти от щанцована оловна ламарина, вероятно по аналогия на подобни сгради в централната част на града, изработени в Австрия. През 1949 г., тя претърпява чувствителни промени, включително конструктивни. През 1979 г. е осъществено частично преустройство, което не въвежда съществени изменения.
Сградата е изцяло реконструирана през 2013 г. в рамките на Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура на община Габрово, финансиран с европейски средства по оперативна програма Регионално развитие. Реконструкцията залага на максимално доближаване до оригинала, но въвежда едно изцяло ново функционално и конструктивно решение на заграденото от наличните зидове и покрив музейно пространство.

Новият музей притежава напълно възстановен оригинален архитектурен облик отпреди повече от 120 години, при запазване на характерните отличителни белези и общата му естетика. Въведени са нови интериорни решения, съобразени със спецификата на представените музейни експозиции.
Сградата, в своята цялост, представлява едно съживено културно-историческо наследство, обединяващо минало, настояще и бъдеще в едно.
През 2014 г. Интерактивният музей на индустрията бе отличен със специална награда в конкурса „Сграда на годината“ за приноса му в развитието на културно-историческото наследство и иновативен подход при представяне историята на габровската индустрия. Конкурсът бе провоеден за тринайсти път с цел да отличи идеите, оригиналността и новаторските решения в областта на архитектурата. Носителят на голямата награда и победителите в отделните категории бяха определени от жури от изявени български и международни професионалисти в областта на архитектурата, инвестициите, градоустройството и бизнеса.

Конкурсът бе организиран от „ГРАДЪТ Медиа Груп“ под патронажа на Министерство на регионалното развитие с подкрепата на браншовите организации в сферата на архитектурата, проектирането и строителството и с медийното партньорство на Българска национална телевизия. Церемония по награждаване на победителите се състоя на 10 декември 2014 г. в столичния „София Ивент Център“.