143 години от рождението на Илия Илев

ИЛИЯ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ е дарител и индустриалец. Роден на 10 Декември 1875 в с. Кряковци (дн. в чертите на Габрово) в бедно семейство. Учи две години в начално училище. Проявява предприемчивост, трудолюбие и спестовност. През 1907 г. открива плетачна работилница. В съдружие основава АД „Бъдащност“ и на закупеното от него място край р. Янтра построява фабрика, в която през 1912 г. работят 80 души. Постепенно Ил. Илиев изкупува всички акции на съдружниците си и през 1924 г. става едноличен собственик на фаб¬рика за памучни и вълнени прежди, памучен и вълнен трикотаж. Модернизира я, като през 1932–1933 г. построява електрическа централа, нова двуетажна сграда за предачница на площ от 1600 кв. м с 3000 вретена. Във фабриката работят 350 работници и квалифициран персонал, които произвеждат памучно и вълнено трико тип „Егер“. По случай честването на 100 години българска индустрия Ил. Илиев е награден с орден „Св. Александър“ V степен. Член е на настоятелството на Соколския манастир. Умира в Габрово. Целият град и околните села отдават последна почит на Ил. Илиев като заслужил стопански деец и щедър дарител. Погребан е в семейната гробница в двора на фабриката. „Той не станал роб на своето богатство – пише Г. Пашев за неговите дарения. – Той смята богатството не цел в своя живот, а средство, с което може да реализира идеите си, да служи на народа и помага на бедните.“