ДНЕС СЕ НАВЪРЩВАТ 149 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО СЕМОВ.

На 8 Октомври 1873 г. в с. Цвятковци, Габровско е роден видният габровски индустриалец, Пенчо Иванов Семов

Той е създател на модерната индустрия в България, акционер в 28 дружества, между които 22 промишлени предприятия, 4 банки, 2 застрахователни компании. Акционер е на Българско търговско параходно дружество – Варна и председател на управителния му съвет 1933-1935 г.

Той е твърде щедър в благотворителната си дейност и полага всички усилия Габрово да стане един модерен във всяко отношение град. Дарява на български църкви и манастири 2 500 000 лв. Радетел за модерно българско образование на младите хора, той дарява за обучението им над 3 000 000 лв. Не са редки случаите, когато с негови пари продължават образованието си деца на бедни работници от неговите фабрики.

В своето завещание , чрез основаната от него фондация, оставя авоари на стойност 200 000 000 лв., като тази сума може да се използва от управата на града за развитие на габровската индустрия.

Пенчо Семов умира на 10 Юли 1945 г. в Габрово.

Негови са думите: „Аз се явих и цял живот творих, борих се и победих – моето дело е налице…“.