155 години от рождението на д-р Петър Цончев

„При северните поли на Шипченския балкан, в една красива долина, заобиколена отвсякъде с баири, стои закътан известния градец Габрово. Разположен по двата бряга на река Янтра, която се струи под пет каменни моста, Габрово, до Освобождението, със своите тесни, криви и оживени улици, с двуетажните си паянтови къщи с надвесени стрехи, с камбанариите и кубетата на своите четири черкви и със сахатската си кула, е напомнял на чужденеца-пътешественик селище от италиански характер.“

Така започва книгата си „Из стопанското минало на Габрово“ д-р Петър Цончев. С нея полага основите за изучаване историята на града, проследява икономическото развитие на Габрово и околностите през епохата на Възраждането.

Днес се навършват 155 години от рождението на този бележит габровец. Роден e на 08.11.1847г. в Габрово. Баща му е адвокат, кмет на града и политик.

Петър Цончев завършва Априловска гимназия, а след това и медицина в Киев. Бил е директор на народното здраве и член на Висшия медицински съвет. Инициатор е на първите археологически разкопки в местността Градище. Председателства Габровското сдружение  „Васил Априлов“ в София. Работи като лекар в Горна Оряховица и Габрово, преподава в техническото училище и Априловска гимназия. Основава историографското дружество в Габрово и създава музейна сбирка (1920г.)

Заедно със съпругата си са известни дарители. В края на 1940г. благодарение на тях е изграден физкултурният салон към Априловска гимназия.   

В знак на признателност към заслугите на д-р Цончев за съхраняване жива Габровската памет, за подпомагане на учениците и обществото, на 9 ноември 1937г., по случай неговия 70-годишен юбилей, е провъзгласен за почетен гражданин на Габрово.