115 години от рождението на Пантю Тотев Пантев

На 21.02.2022г. отбелязахме 115 години от рождението на Пантю Тотев Пантев (21.02.1907 г., – 12.03.1999 г.) –  виден габровски индустриалец и дарител.

Син е на Тотю Пантев Пантев – индустриалец, собственик на фабрика „Тотю Пантев“, основана 1919 г. –  най-голямата на Балканите след Втората световна война, за производство на горни вълнено-трикотажни дрехи, дамски костюми, жакети, дамски и мъжки пуловери, спортни фланели, детски жилетки и др.

Пантю завършва Априловска гимназия и през 1924 г. заминава да учи в Свищов в Търговската гимназия. През 1926 г. баща му Тотю купува от Андрей Ковачев, новопостроено здание за фабриката и със сина си Пантю образуват дружество „Пантев, Ковачев и сие“. Само няколко месеца след това, Ковачев загива при злополука, дружеството се разпада, но веднага Т. Пантев започва построяването на ново здание, което оборудва с модерни машини. Пантю, завършил търговското си образование, се връща окончателно в Габрово и се включва активно в производството. Всяка година, в началото на Януари, той ходи за модели по всички европейски столици, купува и нови машини. Далновиден, Т. Пантев изпраща сина си в света, в Швейцария, гр. Нюшател, във фирма „Дубиед“ – най-голямата по това време, с 15 000 работника, за производство на плетачни машини. Фирмата има собствено училище, в което Пантю постъпва в специалност – трикотаж. Завършва с отличие и връщайки се в Габрово, веднага се включва в дейността на фабриката. Тъй като тя непрекъснато се разраства, започва да не достига електрическата енергия. До тогава токът се доставя от дизеловата централа „Грамадата“ и от двата ВЕЦ-а на Лулев и Беров. Налага се да се търси нова възможност и такава е намерена в производството на собствен електродобив – газгенератор. Построява се и ново здание за моторните машини, които произвеждат копринените платове.

Пантю се жени за дъщерята на Петър Кедев, зет на Пенчо Семов. Започва все по-активно участие в цялостната дейност на фабриката. Успява да закупи изоставената фабрика за обувки „Бизон“. В новата фабрика преместват 100 шевни машини и кроячното отделение, а в старото здание остават кроячите и машините за вълнен трикотаж. Така по негова инициатива се отделя коприненото и памучното от вълненото производство. Пантев е избран и за подпредседател на Областната стопанска камара в Плевен.

В началото на 1945 г. Пантю Пантев е включен в състава на Търговската делегация, която заминава за СССР, за сключване на първата търговска спогодба. В продължение на три месеца делегацията посещава различни предприятия, провежда срещи с представители на различни организации. След завръщането си в Габрово Пантев построява пететажен блок – общежитие за 30 милиона лева, което подарява на работниците.

Човек със солидно образование, владеещ перфектно три чужди езика, показал на дело грижите си към работниците, на 19 Май 1949 г. е арестуван и откаран в лагер в Ножарово. Започва пет години по лагери, труд, глад, болести, убийства.

Освободен е през Август 1954 г. и започва работа в кариерите във Владая. След това работи 15 години в София в бетонджийска бригада. Приет е на работа в „Промишлено строителство“ като главен диспечер. След пенсионирането си работи надомна работа – монтаж на химикали. След 70 години трудов стаж през 1999 г. умира на 92 години.

Използвана литература: „Алманах на габровските индустриалци 1882 – 1947“, Стефан Арменски.

Трикотажна фабрика “Тотю Пантев”.