Днес се навършват 115 години от откриването на първата ВЕЦ за промишлени цели в България

На 26.06.1906 година габровският индустриалец Иван Хаджиберов построява първата водноелектическа централа за индустриални цели в България. Идеята за построяване на собствена ВЕЦ тръгва от статия, която той прочита в „Списание на българското икономическо дружество“. Според текста в списанието, електрическата енергия, произведена от Ниагарския водопад, може да задвижи всички фабрики в Америка. В търсене на подходящо място за построяване на ВЕЦ, той открива местност на 2 км. северно от фабриката, при 10-метров водопад на река Янтра. Започва изкупуване на имотите в района. След завършване на строителните работи, електроцентралата на Хаджиберов е изрисувана от немския художник Адолф Селов. Изобразено е земно кълбо, а върху него – богинята Електра, която символизира завладяващото света електричество. След 1910 година Хаджиберовата ВЕЦ осигурява осветлението на централната част на Габрово. За да стимулира габровци да се електрифицират, фабрикантът предоставя на всяка къща по една безплатна електрическа крушка. Централата предоставя енергия и за фабриките „Александър“ и „Успех“. Първата ВЕЦ, изградена с частни средства в България работи до 1963 година и след това е разрушена.