Приключи първият отчетен период по международен проект „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия”

Приключи първият отчетен период по международен проект „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия” с акроним (Press Here: a living archive on european industry), финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +.

Участието на Интерактивен музей на индустрията – Габрово се изрази в различни дейности.

Събиране и анализ на архивни материали. Бяха прегледани достъпните на музея текстови и снимкови източници с цел подбор на необходимите за проекта изображения и данни. Целевите групи бяха уточнени предварително, след няколко онлайн срещи с международните партньори по проекта и конкретно под ръководството на водещия партньор – Фондация „Мануел Лео“- Casa de Imagem – Португалия.

Проведена беше  3-дневна международна среща на всички участващи в проекта партньори, състояла се в град Порто, Португалия. На нея водещият партньор по проекта, Casa da Imagem представиха своя архив, материална база и разширен екип. Беше организирано посещение на един от партньорите – Училище ANTÓNIO FERNANDES DE SÁ. Те, заедно с участниците от Училище за наука и изкуство „Незихе Деря Балтали“ – Памуккале, Денизли, Турция и Колеж Лончестън, Корнуол – Обединено Кралство Великобритания,  са отговорни за настройката и съобразяването на разработваният продукт спрямо училищните и образователни програми и последващите изпитания в реалната среда на своите ученици. Бяха дискутирани и изгладени различни страни по изпълнението на проекта като разширен анализ на финансовите аспекти, отчитането и разпространението на информация. Домакините бяха поканили и широка група от местни специалисти в разнообразни насоки (архитекти, писатели, артисти и творци в различни медии) с цел предоставяне на обратна връзка по подбраните образи към съответните ключови фрази на работния Наръчник. Представено беше и логото на проекта.

Създаден беше Наръчник, който да оформи рамката, според която да бъде изграден продукта на проекта – интерактивната платформа “Press Here”. В дискусиите бяха въвлечени всички партньори. Casa da Imagem бяха в основата на структурата, чрез своя подбор на ключови думи и термини, включително и проверка на трудово-правната рамка, съотносима към анализирания материал. Интерактивен музей на индустрията осигури необходимата образна поддръжка чрез своя архив. Крайният резултат осигурява визуализация на избраните ключови думи и фрази чрез специфични снимки и съответно разширено текстово обяснение и ще служи за база за по нататъшното развитие на дейностите по проекта.

Следващият етап включва концептуализиране и създаване на различни интерактивни аудио-визуални материали, които да стъпят върху ключовите фрази от изградения Наръчник.