Габровските индустриалци и Освобождението

Иван х. Беров завършва втори клас през 1877г. Тогава по време на Освободителната война се записва опълченец и участва в историческото сражение над Червен бряг, където по случайност не става жертва на ген. Николаевич. След това, отново като опълченец постъпва като кавалерист със собствен кон. След приключване на войната и войнишка служба в първия набор Беров развива търговия с хранителни стоки.
Христо Колчев Конкилев (работилница за гайтани )ненавиждащ поробителите, заедно с някои будни младежи от града основават тайна комитетска организация, от която през май 1875г. излиза четата на Цанко Дюстабанов. По време на въстанието участва в щаба и е предводител на първо отделение. Особено много се отличава в боя при Ново село. От четата имало само един убит. Сражението продължило пет часа, врагът се почувствал безсилен и се оттеглил в посока с. Млечево. Войводата удостоил Конкилев с особено внимание – изпратил му кон да влезе тържествено като победител. Родоначалник на пасмантерийното производство в България. Един от главните помощници на Цанко Дюстабанов. След Освобождението многократно е народен представител, три пъти кмет на Габрово.
Христо х. Стойчев (вторият син на индустриалеца Петър х. Стойчев, занимаващ се с производство на аби, шаяци, пояси, гайтани и прежди) се занимава с управлението на фирмата до 1876г., когато напуска работа и семейство и постъпва в четата на Цанко Дюстабанов. Като въстаник е известен под името Христо Габровчето. След разбиване на четата се укрива в Габровския балкан, но е предаден и убит в местността Пейчев дол.
Иван Лазаров Донков (осиновен син на търговеца Донко Хаджидосев) става чирак в дюкяна му. По време на боевете при Шипка посреща и помага на руските войници, в тяхната къща е щабът на войските. С други деца носят вода на сражаващите се.
Димитър Христов Пенчев – роден в с.Бойновци. произхожда от рода на Никола Д. Войновски, военният командир на Ботевата чета. След няколко години работа и отслужване на военна служба, от 1910 година започва да се занимава с търговия на памучен и вълнен трикотаж и на сурова вълна.