57 години от кончината на Димитър Христов Пенчев

Димитър Пенчев е родом от с. Бойновци. Баща му е първи братовчед на Никола Войновски, подвойвода в четата на Христо Ботев. Завършва само трети клас (сегашен 7 клас). Започва работа при чичо си – чехлар, за чиято дъщеря Райна се жени през 1918г. От 1910 г. се занимава с търговия на памучен, вълнен трикотаж и сурова вълна, впоследствие се ориентира към производството на трикотаж. Създава своя работилница с две работнички и две плетачни машини. Работилницата прераства в трикотажна фабрика “ Димитър Пенчев“. Оборудва се с машини по последна мода на плетачната техника, както и нов модел шевни машини “Singer”. Към 1934 г. е построено ново здание на бул. “ Априлов “ №3. Основаното през 1934 г. акционерно дружество е от семеен тип, с председател на съвета и главен акционер самия собственик. През 1936 г. е построена памукопредачница в м. Ливадата на 16 декара собствен терен. Сградата е двуетажна. В машини и оборудване са инвестирани общо 9 842 230 лв. Годишното производство на индустриални прежди, тип “английски“ е 250 000 кг. На 1 август 1948 г. национализираната памукопредачна фабрика “Димитър Хр. Пенчев“ АД – Габрово е преименувана в ДИП “Васил Коларов“ – Габрово. Димитър Пенчев е обвинен в незаконно забогатяване. Единствената работа, която му предлагат е продавач на вестници и фишове за тото. Умира на 12 февруари 1962г. в Габрово.