180 години от рождението на Димитър Денчев Видинлиев

Димитър Денчев Видинлиев е роден на 17.07.1838г. в гр. Габрово. Учи при Илия Грудов и един от най-старите и заслужили габровски учители Цвятко Недюв Самарджиев, изучава занаяти – терзийския 4-5 месеца и панталонджийския, сред първите майстори панталонджии е, които шият европейски дрехи. По професия е френк-терзия. През 1870г. купува и донася от Търново в Габрово първата шевна машина. През 1860 заминава в гр. Букурещ, където известно време работи в хана на сродника си Стефан Грудов. Жени се за Ганка Х. Петрова от гр. Габрово, с която имат осем деца – пет дъщери и трима сина. Член е на БРЦК-Букурещ и РК-Габрово. Съратник и първи биограф на Цанко Дюстабанов, Димитър Видинлиев е човекът, въвел бъдещия воевода в революционното движение. Активен участник в Априлското въстание 1-27 май 1876г. Заловен е в гр. Габрово, осъден – юли 1876г. в гр. Търново на 15 години затвор и е заточен в крепостта Магуста на о. Кипър до м. Май 1878г. По-късно заема правителствени служби в гр. Габрово и гр. Севлиево. От 1897г. е надзирател във Варненския затвор. Автор е на спомени – 1900 г. Умира на 85-годишна възраст на 1 Май 1924г. в гр. Варна.