Интерактивен музей на индустрията бе домакин на международна партньорска среща по проект Press Here: a living archive on European industry

В периода 6-8 март 2023 г. в Габрово се проведе партньорска среща по проект „Натисни тук: Архив за Европейската индустрия“ (Press Here: a living archive on European industry), по Програма ЕРАЗЪМ+, с участието на Община Габрово, Интерактивен музей на индустрията и партньори от Португалия, Великобритания, Испания и Турция.

Участващите организации и представители на образователни структури от партниращите държави представиха своите образователни програми, разработени от водещия партньор по проекта – “Casa da Imagem”, Португалия и Интерактивен музей на индустрията – Габрово. Обсъдени бяха детайли от проведените обучения с ученици от различни възрасти и училища и на база получените резултати творческите работилници бяха усъвършенствани и финализирани.

По време на международната партньорска среща по проекта беше представен и финалния вариант на разработения от партньорите Наръчник за изследване (Research Guide), бяха обсъдени в детайли организационната рамка и предстоящите финални събития, които партньорите следва да осъществят до края на периода на проекта.

В рамките на трите дни бяха организирани редица посещения в културните институти на територията на Община Габрово. Партньорите получиха възможност да се запознаят с индустриалната история на града, посещавайки местни фабрики и придобивайки представа за съвременното производство на габровската индустрия.

В края на месец март, в рамките на проекта, ще се реализира финалното събитие по проекта, чрез организиране на семинар-обучение, насочено към учители и музейни служители, по време на което присъстващите ще бъдат запознати с образователните програми за деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, разработени в рамките на проекта.

Проект – „Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ („Press Here: a living archive on Еuropean industry“) се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз; ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“; „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“; сектор „Училищно образование“ (КД226).

Пълноправни партньори – Фондация „Мануел Лео“ – Вила Нова де Гая, Португалия (водещ партньор); Колеж „Лончестън“ – Лончестън (Корнуол), Обединено кралство Великобритания; Училище за наука и изкуство „Незихе Деря Балтали“ – Денизли (Памуккале), Турция; Предприятие „Създаване на мултимедия и документи за напреднали“ – Барселона, Испания; Училище „Антонио Фернандес де Са“ – Вила Нова де Гая, Португалия; Община Габрово, България.