80 години от смъртта на Илия Илев Недков

Роден през 1875 година в семейството на известен бичкински род. Семейството е многолюдно – трима братя, две сестри и две починали деца – близнаци. Още от малък започва да чиракува. Учи само две години в начално селско училище. Спестява малко пари и купува място край река Янтра в село Гъзурници. Открива плетачна работилница, но желанието му е да построи фабрика. Собственият капитал за реализиране на тази идея е малък и той е принуден да намери съдружници. На купеното място построяват фабрика и започва да работи през 1909 година под името „Бъдащност“. По – късно, през 1924 година той изкупува всички акции и става едноличен собственик и поема изцяло ръководството на фабриката, произвеждаща памучен и вълнен трикотаж, прежди. Илия Илев е известен не само като индустриалец, но и като голям благодетел. През 1922 година подарява 10 хиляди лева за основното училище в село Бичкиня и 5 хиляди лева за училището в село Гъзурници. Семейството Илия и Радка Илеви дават около 140 хиляди лева за изографисване и иконописване на църквата в село Бичкиня. Поканени са видни художници преподаватели от Художествената академия. След смъртта на съпругата му построява и обзавежда детско общежитие – пансион за деца от село Етъра, осветено на 16 октомври 1938 година. След смъртта му през 1941 година управлението на фабриката се поема от неговия син Димитър Илев.