138 години от рождението на Христо Метев

Христо Метев е син на габровския чехлар Метъо Христов. През 1905 година основава плетачна работилница и става собственик на 70 чарка. През 1909 година регистрира еднолична фирма за производство на гайтани и търговия с вълнено-текстилни материали под наименованието „ Плетачна работилница на Христо Метев – Габрово“. Впоследствие, замогнал се основава вълненотекстилна фабрика в село Хаджицонев мост. След четири години предприятието е унищожено от пожар. Христо Метев продължава работа в новопостроената памукотъкачна фабрика на мястото на изгорялата вълненотекстилна. Обзавежда я с нови станове и бояджийница.