74 години от смъртта на Пенчо Семов

Видният български индустриалец Пенчо Семов е роден през 1873 година в село Цвятковци, Габровско. Той е създател на модерната индустрия в България, акционер в 28 дружества, между които 22 промишлени предприятия, 4 банки, две застрахователни компании. Акционер е на Българско търговско параходно дружество – Варна и е председател на Управителния му съвет през 1933 – 1935 година. Той изготвя първата програма за превръщането му в транспортен тръст. Твърде щедър в благотворителната си дейност, полага всички усилия Габрово да стане един модерен във всяко отношение град. През 1919 година дарява 300000 златни лева за лобиране в полза на България за намаляване претенциите към страната ни от 12 млрд. златни франка на 2 млрд. при сключването на Нъойския договор. Не са редки случаите, когато с негови пари продължават образованието си деца на бедни работници от неговите фабрики. През 1928 и 1943 година написва две завещания за своите работници и техните деца от Габрово и Варна и построява старопиталище и пансион за тях на пълна издръжка. „Аз се явих и цял живот творих, борих се и победих, моето дело е налице“. Умира на 10.07.1945 година в Габрово.