150 години от рождението на Д-р Петър Цончев

„За да се изгради нещо трайно трябва добре да познаваме миналото“.
Д-р Петър Цончев
Днес Габрово и Интерактивен Музей на Индустрията отдават заслужена почит на своя велик краевед, учен и родолюбец – Д-р Петър Цончев.
Роден на 08.11.1847г. в семейството на адвокат, кмет на града и политик, Петър Цончев завършва Априловска гимназия, а след това и медицина в Киев. Бил е директор на народното здраве и член на Висшия медицински съвет. Инициатор е на първите археологически разкопки в местността Градище. Председателства Габровска дружба „Васил Априлов“ в София. Работи като лекар в Горна Оряховица и Габрово, преподава в техническото училище и Априловска гимназия. Основава историографическото дружество в Габрово и създава негова музейна сбирка (1920г.) Плод на неговите творчески усилия са двете монографии „Из общественото и културно минало на Габрово“ и „Из стопанското минало на Габрово“ , събрани в два тома, които и до днес са смятани за шедьоври в българското краезнание. Този труд отнема 24 години събирателска и проучвателна дейност. Книгата „Из стопанското минало на Габрово“ е основополагаща както за изучаване историята на Габрово, така и за цялостната българска история. В нея се проследява икономическото развитие на града и околностите през епохата на Възраждането. Интерактивният Музей на индустрията представлява един съвременен аналог на монографията и е неоспоримо доказателство за това, че идеята на автора „за да се изгради нещо трайно трябва добре да познаваме миналото“ е достигнала и добре позната на съвременните габровци толкова години по-късно. Авторът акцентира върху изследването на занаятите и търговията, като основни приоритети са текстилното производство, кожарството и металообработването. Интерес представлява очертания преход от дребно занаятчийско производство към манифактура и фабрична промишленост. Освен изтъкнат краевед Д-р Цончев е и дарител. През 1935 г. дарява 100 хиляди лева на Априловска гимназия за основаване на фонд за бедни ученици, а на библиотеката оставя 1500 тома книги. В израз на признателност към делото на видния ерудит и по случай 70-годишния му юбилей е удостоен със званието почетен гражданин на град Габрово. В негова чест името му носи улицата, където е живял, преди заминаването си в София, както и историческото дружество.