Верните отговори на теста “Реши и спечели”

1.През коя година е построена сградата, в която в момента е разположен „Интерактивният музей на индустрията“ ?
1893 година.

2.Къде се намира географският център на България ?
Узана.

3.На кой габровски индустриалец е била собственост сградата на „Интерактивен музей на индустрията“ ?
Цанко Добрев.

4.Колко години от съществуването на АИР „Боженци“ се честваха през 2014 година ?
50 години.

5.На какво е световна столица Габрово ?
На хумора.

6.Каква е професията на основателя на града ?
Ковач.

7.Коя река минава през музея на открито „Етър“ ?
Сивек.

8.Къде се намира музеят на образованието ?
Априловска гимназия.

9.Кое животно е символ на Габрово ?
Котка.

10.Какво режат габровци на котката ?
Опашка.