Форум

От 5 до 7 ноември 2014 г. в Русе се проведе форум с международно участие Панаир на музейните изложби/ Museum Exhibitions Fair (MEF). Събитието бе организирано от Министерство на културата и Регионален исторически музей Русе, с подкрепа на Община Русе.

Интерактивен музей на индустрията Габрово бе сред поканените участници в конференцията с презентация на тема “Традиционни културни символи и съвременни технологии”, която предизвика интерес и диалог сред присъстващите.